Christian Catchpole

From CitconWiki
Revision as of 17:17, 25 June 2009 by 218.185.55.9 (talk) (New page: I like turtles. <pre> coCOO88888@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@88OOCocccooo:. .oCOOOOOOOO88@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

I like turtles.

              coCOO88888@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@88OOCocccooo:. 
             .oCOOOOOOOO88@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@88OCocc::c::. 
             cCCCOCooCOOOO88@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@888Oo:::::c  
            .:oCCCCCO88OOOCCooCO888@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@888Oo: ....  
           c. .oCCCCO8888@@@@@@8OCoCO88@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@888888OC:     
           : cCOOOO8888OO8OO88@88888OO8@@@@@@@@@@@@@@@@@88OOCOOOOOOO8888OOc     
           : .oCOOOOO8OCoO@@Cc:oCO@888888@@@@@@@@@@@@88OCCCCCCOOOOOOOOOO8OCc     
          :c.:oOO888OCoO88@Oo:ocC@@8@88888@@@@@@@@888@@@8888@@@@@@@888OOOOC:     
          Co.cCOO8888OOO8O888OOO@@@@8@@888@@@@@@@@8@@88@8OCoooCO88@@@8OOOOC: .   
          .8o:cCOO8888888888@@@@@@@@@@@@888@@@@@@@8@@@@@@@Cco:cO@oC8@888OO8C. .:.   
          OOo:oCO888888@@@@@@@@@@@@@@@88888@@@@@@88@@@@@@@8OooC@@8OoO888888C. .c.   
         .OOOCcooO888@@@@@@@@@@@@@@@@@@88888@@@@@@88@@@@@@@@@@@888OOO88@@88Oo. ..   
   .     cO8@8ocooO88@@@@@@@@@@@@@@@@@@88888@@@@@@@88@@@@@@@@@@@@@@88@8@@@88OccOO..   
 .:. .    .O8@@8ocoCO888@@@@@@@@@@@@@@@@@88888@@@@@@@8@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@888OOO@c..   
oooooc:cc:c:co. :88@@CcoOO88@@@@@@@@@@@@@@@@@@88888@@@@@@@88@@@@@@@@@@@@@@@@@@@88OO8@8o....  
CCCCO8@OO8OO8Coc  oOocCO888@@@@@@@@@@@@@@@@@@88OO8@@@@@@@88@@@@@@@@@@@@@@@@@@@88OO8@8:...   
CoO@@8OOCoooooooooo. cOO888@@@@@@@@@@@@@@@@@888O8@@@@@@@@888@@@@@@@@@@@@@@@@@@8OOO888:... .  
OOCCC8@8O8OC88CCoCC: cO8888@@@@@@@@@@@@@@@@888O8@@@@@@@@@@8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8OC8@@8o.... .. 
88O8CcoO@OoCOCCCCCCc: :OO888@@@@@@@@@@@@@@@@O88OO8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@88OO@@@@@c..... 
@@@888Ooc8@@OC8O8@@8:.cOO888@@@@@@@@@@@@@@@@@@888OO@@@@@8@@88@@@@@@@@@@@@@@@@@88O@@@@@8:. .. 
@@ocO888CcO@@@@@@@@o coCO888@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@88O8@@@8Ccccc.....
8@8co8888C8Oco@@@Oo::coCOO888@@@@@@@@@8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8OCocC8OOOOocCo:.
OC8O:O888OC@O@@@@@@@occCOO8888@888@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8O8CooCO888888888O
OOoCcC888OC@88888CoooccCOO88888888@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8OCoO888OOOOC88CCO
OOCc:C8888O@@88O88ooCccoCOOOO88888@@@@88OOOOOO888@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@88O88O88OCCOCCCOOOOC
OOCccO8888O@888O8@@OOCccoCOOOO88888@@@@@@@@8@@@@@@888888O888@@@@@@@@@@@@@8888OC88OOCOCCOO8888C:
COCco@O888OOO88888@OOOo::oCOOOO88888@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@88888OOCO8O88@@@8@888888o
OOoccocO88OOC88O888oOOOC::oCOOOOO888@8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@88888OOO8888@@@8C@88888OC@
OCo:cccO8OOCO888888cCOOOOc.:oCCOO8888@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@88888OOO@88@@8@@@o:o88888OO@@
CC@occC88OCC8@88888:oOOOOOo..:oCOO88@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8888OOCO@8OO@O8@@O:cO888@8O@@@
oOo:o888OOCO@@@@@@@ccOOOO8OC::.coOO8888@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@888OOCOO8OCC88O8O@ocC8@88@OO@@8
oc:c8O8OCOC@@@@@@@@c:COO888OC::.:cCO888@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@888OCOOOOCCOCCO8OCcCco8@8888OO@88
cocOO8OCCC8@@@@888@o.:COO8O8OOc::::cC888@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@888OCO88OOCCCCOOOOOocccO888888O888@
O:o8OCoCCO@@@@@@O88C...oOOO8OOOCc::..:cCO88@@@@@@@@@@@@@@888OCCO888OooOCCCCCCOCCccc8OO8888888@@
:COOooCoO@@@@@@@O88O:...oOOOOOOOCCoc:....::cooOOOO88888OOooCO88888OccCCO@OCCC8OOccccc:C@888O@@O
OOOooCo8@@@@@@@@8O8Oo... :COOOOOCoCCooCoooc:::::::::::coCCCOOOOOOC:cOCO8CCCCOOCCocc:c:c8O@CO@8C
OCooooO8O888O8888OCoo.... .oOOOOOCooCocoCCCCCooooooooCCCOOOOOOOO:.cC8@COO888OCCCCO8oc:O8O@o88oC
oooooOOOO888888OOoCooo... .cCOOOCCooCoocoCOOCCCoooooCOOOOOOOC:..cOO@@8@@@@@@OCCCO@ocooOOOc@OoC
ooooCoCOOOOO8O8OO8@@@Co.... oOCOOCCocoooocoCCoooooCOOOOOOOc....:@@888@@@@@@@oCCCC@Occo:oOC8CoC
oococcooooCOOOOCOo::c8@8:... :COOOOOoocccoooooooCOOOOOOo:.....:@@@O:O@@@@8c::oCCCC@88@8COooCCC
COOCoocooooooCO8@C:::C@@@C... :CCCCOCCCoCOOCoCOOOOOCC:.......COO@@@88@Oc:::OOOOCCCC@@@@@CCooCo
:.:CO8O88OO8@@8O8o..OO:cO:.:  .COOOOO88OOOOOOCCCC:  ....coco@@@O:..::cO8OOOOOoOOC@@occc:co:
:c:..cOCCOOCOCc:cooc..o:...co.  .O8O888888OOOO8o. .. ...::::o@@@8O8OOOOOOOOOOOCCOOCo8OcCCco:C
:::c:.:...::cc:ccoCCCCoOc..:OOOC. c88888888888c ..  ..:.:::::.C@OOOOOOCOCCo:...:oOoooOCOOccc 
:::.cCCocc::cc:ccccccccOOCCCCOCOC: :O88888OC: .:cCOOOOOOo:::COOOOOOOOoc::::cCCC:..oCCOCCc   
 ...::.:cCOOOCocooocccoocooooooCoc..:oOCc..:ooooooooo:.:cCCOOOOCCCOCoCCCCCCCCC::..:::c:    
  .:ccccccc:cCOCoooooccccoooCCoocooc...:cccccccc:...:oOCCCCCCCCCccccoCCCCoc::occ:.      
    .:cccccooo: .:ooooCCooooooooc .....  cooooCCCCCCCCCCCocccccoo:....cooc:c:......